X

«معصومه ابتکار» به عنوان رئیس سازمان محیط زیست ایران، باید چه چیزی را ببیند؟ پروژه «می بیند» یک تجربه گروهی است برای نمایاندن آنچه مردم می خواهند مسئولین ببینند. در اولین قسمت از این تجربه شما می توانید مسائل مربوط به سازمان محیط زیست (مشکلات،کاستی ها، پیشنهاد ها، نکات مثبت یا منفی و هر آنچه را که می بینید و گمان می کنید رئیس سازمان محیط زیست نیز باید ببیند؛) را منعکس کنید.هر کجای ایران (و شاید جهان) و هر موضوع مرتبطی.
جهت اطلاع از شیوه مشارک به اینجا اینجا مراجعه کنید.